Vår verksamhet

Föreningen Gamla Båstad bildades den 24 mars 1984. Bakgrunden var den snabba förändringen av byggnationen i Båstad. Från kommunens och enskildas sida tog man inte den hänsyn till de gamla miljöerna som vi ansåg vara rimlig. Syftet har varit, och är, att lyfta fram Båstads historia för att påverka utvecklingen för framtiden. Vi har tagit flera initiativ vid planförändringar, anordnat utställningar, givit ut skrifter och en historiebok, ordnat stadsvandringar m m för att öka kunskapen hos Båstadbor och politiker om vikten av att utveckla och förnya Båstad i harmoni med våra historiska rötter.

Föreningen har under 20 år samlat in bilder och handlingar som rör Båstads historia och lagt upp ett mycket omfattande arkiv.

När vi ser tillbaka på de här åren kan vi med glädje konstatera att medvetenheten idag är betydligt större än för 20 år sedan. Trots det anser vi att vi har en viktig uppgift att fylla och arbetar troget vidare så länge vi har medlemmar som uppskattar vårt arbete.

Bli gärna medlem
Är du intresserad av att hjälpa till i föreningen, är du mer än välkommen! Under "Kontakt" finns adresser till styrelsen. Tag gärna kontakt med någon av oss om du vill hjälpa till eller har några frågor. Om du inte kan eller vill arbeta aktivt inom föreningen är du välkommen som medlem. Medlemsavgiften är: 100 kr/år. Sätt in på bankgiro: 658-9659 Skriv namn, adress och epostadress på avin. Om du anger din epostadress kommer medlemsbrevet på epost istället. Vårt organistaionsnummer är: 802461-9788